Đây là video em hướng dẫn tương đối chi tiết để bà con mình tự làm tại nhà, bà con đọc hết bài viết và xem hết video để biết thêm cách làm nhé.

Máy móc và nguyên liệu cần chuẩn bị

Để làm bể bạt HDPE tại nhà, bà con cần có:

- Bạt HDPE

- Máy khò nhiệt.

- Máy hàn kép để nối bạt theo kích thước yêu cầu.

- Máy bấm khoen.

Các bước thực hiện

- Ra bạt theo kích thước bể cần làm.

- Dựng cạnh, xếp góc và bấm khoen.

- Khò góc

Để hiểu hơn quá trình làm, bà con xem hết video này nhé: